Tag: nguy hiểm của bụi hàn điện

Tác hại nghiêm trọng của bụi trong quá trình hàn điện

Trong quá trình hàn và cắt, do sự nóng chảy các kim loại hay các chất trợ dung sẽ sinh ra bụi và các chất độc hại mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Các khí và bụi sinh ra trong quá trình hàn chúng phân tán vào không khí và gây các