Tag: camera

Đánh giá về chất lượng camera của bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus

Iphone 6 cũ 99% và Iphone 6 Plus cũ 99% được coi là những người anh em, phiên bản trước sau của nhau. Vì có mối quan hệ mật thiết với nhau nên việc bộ đôi này có nhiều điểm tương đồng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, cho dù có giống nhau