Tag: bàn học sinh

Nguyên nhân con trẻ không thích ngồi vào bàn học bài

Mỗi ngày cha mẹ đều tốn rất nhiều thời gian nhắc nhở, chỉ bảo thậm chí là ngồi hàng giờ cùng con ngồi học vào học bài nhưng con vẫn không chịu tập trung. Con trẻ thường viện nhiều lý do để trốn trành việc học bài ở nhà. Có rất nhiều nguyên nhân khiến